КОНЯВСКА ПЛАНИНА
 

Допълнени на 28 юни 2006

 

Обект

Тип

Надморска височина (м)

Северна ширина (градуси)

Източна дължина (градуси)

Предоставил данните

Виден

връх

1492

42.34503

22.84026

Георги Панов

Извор

село

676

42,25.994

22,53.808

Андон Кисьов

Клапаровци

метност

1111

42,22.151

22,49.235

Андон Кисьов

Момин кладенец

хижа

854

42,24.510

22,53.486

Андон Кисьов

Стражата

проход

1031

42,22.438

22,48.451

Андон Кисьов