ЛЮБАШ
 

Допълнени на 5 октомври 2007

 

Обект

Тип

Надморска височина (м)

Северна ширина (градуси)

Източна дължина (градуси)

Предоставил данните

Любаш

връх

1398 

42,45.365’

22,45.217’

Петър Петракиев

Лялинци

село

945

42,46.339’

22,45.658’

Андон Кисьов

Мали Любаш

връх

1147

42,46.024’

22,44.907’

Петър Петракиев