ОСОГОВО
 

Допълнени на 16 март 2008

 

Обект

Тип

Надморска височина (м)

Северна ширина (градуси)

Източна дължина (градуси)

Предоставил данните

Бекбунар

местност,заслон

1823

42.18796

22.58014

Георги Панов

Грамадите

заслон, паметник

1650

42.18866

22.62037

Георги Панов

Иглика

хижа

1352

42.233783

22.654583

Георги Панов

Кулиците

връх

1872

42,11.060’

22,34.682’

Андон Кисьов

Кюнек

връх

1931

42,11.968’

22,36.470’

Андон Кисьов

Мали Руен

връх

2241

42.16123

22.52563

Георги Панов

Осогово

хижа

1639

42.1982

22.62494

Георги Панов

Памука

хижа

1454

42.21881

22.63838

Георги Панов

ПСС

база

1634

42.193833

22.62335

Георги Панов

Руен

връх

2264

42.158966

22.517033

Георги Панов

Студен кладенец

хижа

1349

42.22928

22.64823

Георги Панов

Три буки

хижа

1582

42.182816

22.621033

Георги Панов

Човека

връх

2061

42.202883

22.586616

Георги Панов