ПИРИН
 

Допълнени на 27 януари 2009

 

Обект

Тип

Надморска височина
(м)

Северна ширина
(градуси)

Източна дължина
(градуси)

Предоставил данните

Аргирово езеро

езеро

2125

41.69135

23.5083

Константин Коцев

Аскерски колиби

местност

1735

41,36.284’

23,36.431’

Андон Кисьов

Баба

връх

1922

41,33.160’

23,37.170’

Андон Кисьов

Бански суходол

връх 

2894

41.78515

23.39157

Цветомир Велковски

Баюви дупки

връх

2834

41.79587

23.37657

Алексей

Беговишка порта

превал

2476

41.68317

23.47779

Константин Коцев

Безбог

връх

2661

41.73051

23.51236

Константин Коцев

Безбог

хижа

2243

41.73434

23.52475

Константин Коцев

Боримечковото

местност

1435

41,36.560’

23,32.341’

Андон Кисьов

Бутин

връх

2695

41.79798

23.35267

Цветомир Велковски

Бъндерица

хижа

1811

41.76946

23.42724

Цветомир Велковски

Бъндеришка порта

превал

2499

41.74178

23.39685

Константин Коцев

Бъндеришки чукар

връх

2746

41,43.599'

23,25.369'

Андон Кисьов

Валявишки чукар

връх

2652

41.69993

23.47302

Константин Коцев

Вихрен

връх

2908

41.76824

23.39959

Цветомир Велковски

Вихрен

хижа

1983

41.75670

23.41638

Александър Глезев

Влахи

село

 

41.74079

23.22954

Васил Тодев

Влахино езеро

езеро

2305

41.75434

23.39342

Цветомир Велковски

Влахински превал

превал

2500

41.75224

23.39900

Цветомир Велковски

Върбите

местност

1033

41,42.913’

23,16.944’

Андон Кисьов

Газей (Войводски връх)

връх

2768

41.72840

23.48294

Константин Коцев

Голям Типик

връх

2653

41.72607

23.44922

Константин Коцев

Горно Газейско езеро

езеро

2672

41.72627

23.48725

Константин Коцев

Горно Спанчево

село

300

41,30.135’

23,30.135’

Андон Кисьов

Гоце Делчев

град

560

41,34.408’

23,43.717’

Андон Кисьов

Гоце Делчев

хижа

1475

41.75957

23.54647

Георги Панов

Даутов връх

връх

2605

41,50.050'

23 19.988'

Андон Кисьов

Даутово езеро

езеро

2358

41.82917

23.33664

Константин Коцев

Делчево

село

1025

41,33.329'

23 41.801'

Андон Кисьов

Демиркапия (Железнишка порта)

превал

2475

41.69448

23.50766

Константин Коцев

Демирчал (Железник)

връх

2683

41.67776

23.51837

Константин Коцев

Демяница

хижа

 

41.74285

23.46786

Васил Тодев

Демянишка поляна

местност

1822

41,45.164'

23 27.982'

Андон Кисьов

Демянишки скок

водопад

1780

41,45.292'

23 28.012'

Андон Кисьов

Джано

връх

2668

41.69355

23.51470

Константин Коцев

Дженгал (Самодивски връх)

връх

2736

41.70658

23.49779

Константин Коцев

Дженгалска порта

превал

2489

41.71218

23.49313

Константин Коцев

Добринище

село

852

41,49.266

23,33.775

Андон Кисьов

Дончови караули

връх

2639

41,43.866'

23,24.579'

Андон Кисьов

Дългия чучур

местност

1581

41,32.021'

23,39.108'

Андон Кисьов

Зъбът

връх

2685

41.67067

23.47720

Константин Коцев

Кабата

местност

2640

41,45.701'

23,23.875'

Андон Кисьов

Казана

заслон

2449

41.77670

23.40601

Алексей

Каменитица

връх

2724

41..80322

23.36652

Алексей

Каменитишки превал

превал

2682

41.79989

23.37090

Алексей

Каменица

връх

2827

41.68471

23.48892

Константин Коцев

Каменица

хижа

1799

41.67476

23.42849

Цветомир Велковски

Кончето

заслон

2782

41.79284

23.38055

Алексей

Кончето

ръб

2842

41.78265

23.39340

Цветомир Велковски

Кралев двор

връх

2693

41.69628

23.49374

Константин Коцев

Кралевдворска дясна порта

превал

2616

41.69529

23.49298

Константин Коцев

Кралевдворска лява порта

превал

2616

41.69748

23.49284

Константин Коцев

Кресна

град

175 

41,43.245’

23,09.601’

Андон Кисьов

Кукленски превал (портата между Куклите и Зъбът)

превал

2551

 
41.66939

 

23.47350

Константин Коцев

Кутело 1

връх

2894

41.78089

23.39601

Цветомир Велковски

Кутело 2

връх

2910

41.77771

23.40056

Цветомир Велковски

лифт Безбог

долна станция

1480

41.75886

23.54560

Константин Коцев

лифт Безбог

междинна станция

1905

41.74788

23.53629

Константин Коцев

лифт Безбог

горна станция

2236

41.73484

23.52538

Константин Коцев

Малина

хижа

1590

41,36.892’

23,32.293’

Андон Кисьов

Малка Каменица

връх

2690

41.69134

23.49222

Константин Коцев

Малка Тодорка

връх

2705

41,44.569'

23,25.736'

Андон Кисьов

Малко конче

превал между вр. Джано и вр. Ченгелчал

2611

41.69196

23.51574

Константин Коцев

Малък Полежан

връх

2834

41.72316

23.48982

Константин Коцев

Мозговишка порта

превал

2520

 41.70044 

23.47139

Цветомир Велковски

Момин връх

връх

2484

41,43.550’

23,22.138’

Андон Кисьов

Момин двор

връх

2731

41.70118

23.49134

Константин Коцев

Мочарата

хижа

1610

41,46.177’

23,31.900’

Андон Кисьов

Мравчена поляна

местност

1829

41,35.664’

23,36.597’

Андон Кисьов

Мурата

местност

1721

41,31.255’

23,38.410’

Андон Кисьов

Муратов връх

връх

2675

41.74495

23.39692

Константин Коцев

Муратово езеро

езеро

2237

41.74505

23.40579

Константин Коцев

Неврокопски манастир

манастир

687

41,33.888'

23,42.538'

Андон Кисьов

Нушков чарк

местност

1051

41,35.569’

23,33.031’

Андон Кисьов

Окото

езеро

2080

41.75172

23.41512

Георги Панов

Ореляк

връх

2099

41,34.225’

23,36.766’

Андон Кисьов

Пейова поляна

местност

1881

41,37.225’

23,34.754’

Андон Кисьов

Пещерата

местност

1257

41,45.203’

23,19.545’

Андон Кисьов

Пирин

връх

2607

41.84706

23.29275

Константин Коцев

Пирин

село

695

41,32.641’

23,33.605’

Андон Кисьов

Плешки

връх

2556

41.84252

23.31044

Константин Коцев

Полежан

връх

2861

41.72518

23.49619

Константин Коцев

Попинолъшки водопад

водопад

1222

41,40.337’

23,23.597’

Андон Кисьов

Попови ливади

хижа

 

41,33.206’

23,38.097’

Ивайло Чернев

Предела

местност

1065

41.89128

23.33276

Цветомир Велковски

Премката (м/у
Вихрен и Кутело)

превал

2695

41.77265

23.39740

Цветомир Велковски

Равнишки брод

мост

2055

41 45.172’

23,24.834’

Андон Кисьов

Сандански

град

220

41,33.710

23,16.671

Андон Кисьов

Свещник

врък

1975

41,31.299’

23,37.746’

Андон Кисьов

Сеното

връх

1865

41,35.539’

23,36.614’

Андон Кисьов

Синаница

хижа

2198

41,43.950’

23,21.746’

Андон Кисьов

Синанишка порта

превал

2426

41,43.614’

23,22.272’

Андон Кисьов

Спано поле

заслон

2042

41,42.681’

23,24.088’

Андон Кисьов

Стара Кресна

село

654 

41.78901

23.18077

Васил Тодев

Суватя

местност

1737

41,36.523’

23,36.253’

Андон Кисьов

Суходолски превал

превал

2573

41.79855

23.35965

Константин Коцев

Суходолско езеро

езеро

2322

41.81128

23.36140

Алексей

Тевното езеро

заслон

2528

41.69942

23.48321

Цветомир Велковски

Тодорин превал

превал

2590

41,44.435’

23,25.851’

Андон Кисьов

Тодорова орница

местност

1410

41,47.650’

23,27.940’

Андон Кисьов

Тодорова поляна

местност

1835

41,37.566’

23,34.199’

Андон Кисьов

Ушите

връх

1981

41,30.801’

23,38.230’

Андон Кисьов

Хлевен

връх

2658

41.65992

23.52692

Константин Коцев

Чаирски превал

превал

2445

41.70910

23.46533

Цветомир Велковски

Чемерикова поляна

местност

1820

41,36.061’

23,36.624’

Андон Кисьов

Ченгелчал (Кривец)

връх

2720

41.68650

23.51557

Константин Коцев

Яворов

хижа

1757

41.82652

23.37851

Цветомир Велковски

Яловарника

връх

2774

41.67218

23.48787

Константин Коцев

Яне Сандански

хижа

1304

41.67018

23.39162

Цветомир Велковски

Pirin4.mps - предоставен от Олег Василев