ПЛАНА
 

Допълнени на 27 януари 2009

 

Обект

Тип

Надморска височина (м)

Северна ширина (градуси)

Източна дължина (градуси)

Предоставил данните

Алино

село

938

42,24.116'

23,23.001'

Андон Кисьов

Алински манастир

манастир

1065

42,26.381'

23,24.852'

Андон Кисьов

Белчин

село

928

42,21.665'

23,22.842'

Андон Кисьов

Манастирище

връх

1338

42,30’44.6”

23,24’32.4”

Красимир Стоянов

Поповянски манастир

манастир

970

42,25.075'

23,21.959'

Андон Кисьов