РУЙ
 

Допълнени на 5 октомври 2007

 

Обект

Тип

Надморска височина (м)

Северна ширина (градуси)

Източна дължина (градуси)

Предоставил данните

Ломница

село

746

42,52.384’

22,37.614’

Андон Кисьов

Руй

връх

 1718

42.86287

22.57545

 Константин Коцев

Руй

хижа

1400

42,52.192’

22,34.912’

Андон Кисьов