СТАРА ПЛАНИНА
 

Допълнени на 27 януари 2009

 

Обект

Тип

Надморска височина
(м)

Северна ширина
(градуси)

Източна дължина
(градуси)

Предоставил данните

Антон

гара

801

42,4344.6’’

24,1453.3’’

Константин Дюлгеров

Антонски превал

превал

1893

42,45.944’

24,18.476’

Андон Кисьов

Атово падало

връх

1495

42,44.058’

25,25.362’

Андон Кисьов

Балкански рози

 хижа 

1051

42.69985

24.82829

Цветомир Велковски

Бегличка могила

връх

1482

43.13358

23.47383

Цветомир Велковски

Бовска скакля

водопад

745

43,02.137

23,19.890

Андон Кисьов

Ботев

връх

2379

42.71848

24.91760

Цветомир Велковски

Братаница

връх

1999

42,45.192’

24,20.642’

Андон Кисьов

Бузлуджа

новата хижа

1310

42,43.829’

25,24.059’

Андон Кисьов

Бузлуджа

старата хижа

1299

42,43.894’

25,23.866’

Андон Кисьов

Буковиц

хижа

1131

42,47.369’

25,53.277’

Петър Петракиев

Булуваня

връх

2045

42,45.600’

24,19.377’

Андон Кисьов

Българка

връх

1184

42,44.827’

26,19.302’

Андон Кисьов

Българка

хижа

1067

42,45.918’

25,30.227’

Петър Петракиев

Бяла

село

465

42,43.781’

26,11.306’

Андон Кисьов

Васил Левски

хижа

1342

42.70561

24.85272

Цветомир Велковски

Васильов

връх

1490

42,52.868’   

24,28.607’   

Ивайло Дончев

Васильов

хижа

1365

42,52.807’  

24,28.901’   

Ивайло Дончев

Вежен

връх

2200

42,45.125’

24,24.418’

Андон Кисьов

Велчовци

село

485

42,48.100’

25,34.354’

Андон Кисьов

Вратник

залон

1098

42,49.159’

26,12.726’

Петър Петракиев

Вратник

проход

917

42,49.219’

26,10.066’

Андон Кисьов

Гложенски манастир

манастир

808

42.97555

24.16950

Константин Коцев

Голям Кадемлия

връх

2283

42,43.656’

25,03.390

Андон Кисьов

Голям Купен

връх

2167

42.72450

24.81991

Цветомир Велковски

Горно Изворово

село

683

42,39.727’

25,29.262’

Андон Кисьов

Грамадлива

хижа

867

42,47.555’

25,39.555’

Петър Петракиев

Гроба

седловина

2180

42,43.771

25,03.840

Андон Кисьов

Дерменка

хижа

1450

42.73020

24.68089

 Даниел Димов

Добрила

хижа

1784

42.71109

24.76102

Даниел Димов

Дюзчал

връх

2279

42.72456

24.87908

Даниел Димов

Емине

нос

0

42,42.067’

27,53.986’

Петър Петракиев

Енина

село

455

42,40.033’

25,24.517’

Андон Кисьов

Ехо

хижа

1654

42.77500

24.48128

Даниел Димов

Жеравна

село

630

42,49.983

26,27.543

Андон Кисьов

Засл. м/у х. Добрила и х. Левски

заслон

1821

42.70203

24.78364

Даниел Димов

Златишки проход (Кашана)

проход

1390

42,45.075’

24,04.565’

Андон Кисьов

Исполин

връх

1527

42,44.316’

25,15.128’

Ивайло Дончев

Ичера

село

466

42,45.938’

26,27.172’

Андон Кисьов

Калофер

град

600

42,36.706

24,58.518

Андон Кисьов

Калоферски манастир

манастир

590

42.65483

24.95890

Даниел Димов

Каменната порта

превал

2080

42,45.138’

24,25.228’

Андон Кисьов

Караиваново хорище

заслон

1158

42,46.912’

25,48.903’

Петър Петракиев

Карандила

горна лифтова станция

991

42,43.084’

26,21.549’

Андон Кисьов

Карандила

хижа

990

42,43.086’

26,22.148’

Андон Кисьов

Карлово

град

450

42,38.608

24,48.420

Андон Кисьов

Картала

връх

2037

42,46.481’

24,14.846’

Андон Кисьов

Килиите

пещера

535

42,48.162’

25,34.723’

Андон Кисьов

Ком

връх

2026

43.17477

23.05283

Цветомир Велковски

Ком

хижа

 1607 

43.18298

23.07926

Цветомир Велковски

Косица

връх

2007

42,45.786’

24,12.490’

Андон Кисьов

Котел

град

522

42,53.340

26,26.829

Андон Кисьов

Кръстец

хижа

912

42,46.201’

25,33.045’

Петър Петракиев

Кърнаре

село

522

42,42.042’

24,37.943’

Андон Кисьов

Левски (Амбарица)

връх

2167

42,43.203

24,46.857

Иван Попов

Мазалат

хижа

1523

42,45.516’

25,06.871’

Марио Гачев

Малка Бузлуджа

връх

1445

42,44.141’

25,23.672’

Андон Кисьов

Малка Козя стена

връх

1710

42,43.236

25,00.851

Иван Попов

Малък Кадемлия

връх

2231

42,43.850’

25,04.164’

Андон Кисьов

Медвен

село

437

42,50.537’

26,33.480’

Андон Кисьов

Меча поляна

местност

1166

42,42.067

24,48.201

Андон Кисьов

Младост

хижа

1385

42,44.360’

25,25.562’

Андон Кисьов

Момина поляна

хижа

1740

42,46’56.3’’

24,13’59.6’’

Константин Дюлгеров

Мургана

връх

1651

42,44.051’

24,02.573’

Андон Кисьов

Мургана

хижа

1381

42,43.705’

24,03.109’

Андон Кисьов

Незабравка

хижа

1658

42.69990

24.74465

Даниел Димов

Незабравка – горна станция

лифтова станция

1668

42.69910

24.74736

Даниел Димов

Незабравка – долна станция

лифтова станция

527

42.66403

24.74811

Даниел Димов

Незабравка – междинна станция

лифтова станция

1373

42.68703

24.74786

Даниел Димов

Околчица (парапланерския старт)

местност

 

43,09.148’

23,35.085’

Иван Ценов

Орлово гнездо

връх

1328

42,44.801’

25,19.344’

Иван Попов

Паскал

връх

2031

42,45.944’

24,13.334’

Андон Кисьов

Паскал

хижа

1340

42,44.699’

24,11.675’

Андон Кисьов

Петрохан

проход

 

43.12257

23.12490

Васил Тодев

Петте кладенеца

седловина

1606

42,44.111’

24,02.203’

Андон Кисьов

Петте чучура

чешма

1922

42,46.307’

24,16.228’

Андон Кисьов

Планински извори

хижа

1941

42,46.362’

24,15.712’

Андон Кисьов

Плевен

хижа

1504

42.74980

24.89556

Даниел Димов

Пиростията

скала

1175

42,42.401’

25,01.877’

Андон Кисьов

Предела

хижа

698

42,47.827’

25,40.601’

Петър Петракиев

Пробойница

хижа

1004

43,06.300’

23,16.786’

Петър Петракиев

Прозореца

местност

1110

42,44.986’

26,21.349’

Андон Кисьов

Рай 

хижа

1405

42,41’47.5’’

24,55’53’’

Красимир Стоянов

Розино

село

550

42,42.756

24,32.837

Андон Кисьов

Русалка

хижа

1115

42,41.368’

25,03.370’

Андон Кисьов

Селищаря

заслон

917

42,42.874’

24,03.528’

Андон Кисьов

Смесите

местност

603

42,48.049

24,46.625

Андон Кисьов

Соколски манастир

манастир

650

42,47.833’

25,20.308’

Андон Кисьов

Сопот

град

515

42,39.236’

24,45.400’

Андон Кисьов

Станчов хан

село

480

42,48.866’

25,33.686’

Андон Кисьов

Стражата

проход

635

42,36.438’

24,58.243’

Андон Кисьов

Тетевенска баба

връх

2080

42,46.363’

24,17.160’

Андон Кисьов

Триглав

хижа

1370

42,42.647’

25,02.241’

Андон Кисьов

Тръстена

хижа

1130

43,02.006’

23,26.280’

Петър Петракиев

Трявна

град

440

42,52.061’

25,29.495’

Андон Кисьов

Тъжа

село

535

42,39.042’

25,05.052’

Андон Кисьов

Тъжа

хижа

1525

42,45.072’

24,59.642’

Иван Попов

Узана

хижа

1254

42,45.057’

25,14.312’

Марио Гачев

Ушите

връх и разклон

1645

42.79388

24.49471

Даниел Димов

Хайдушка песен

хижа

913

42.80607

24.52515

Даниел Димов

Хайдушни камъни

седловина

1881

42,45.010’

24,20.133’

Андон Кисьов

Химик

хижа

790

42,47.652’

25,39.705’

Петър Петракиев

Хубавец

хижа

951

42.68413

24.80902

Даниел Димов

Челопеч

село

727

42,41.896'

24,05.144'

Андон Кисьов

Челопешка баба

връх

1713

42,44.173'

24,01.419'

Андон Кисьов

Чумерна

връх

1536

42,46.915’

25,58.164’

Петър Петракиев

Чумерна

хижа

1446

42,47.199’

25,57.588’

Петър Петракиев

Шипка (Столетов)

връх

1335

42,44.888'

25,19.266'

Иван Попов

Шипка

град

580

42,42.761'

25,20.014'

Иван Попов

Шипка

проход

1195

42,45.198'

25,19.176'

Иван Попов

Шипченски манастир

манастир

634

42,42.965'

25,19.721'

Иван Попов

Юмрука

връх

1821

42.76719

24.48536

Даниел Димов

постройка 
под х. Козя стена 
(до пътеката, южно)

авариен
заслон

1029

42.76884

24.53237

Цветомир Велковски