ДАННИ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ПО ГЛОБАЛНА ПОЗИЦИОНИРАЩА СИСТЕМА (ГЛОНАСС/GPS)

 

Тази част от сайта е единствената, за която не се грижа лично – данните в нея са доброволно предоставени от други хора.

Доколкото вече има добри интерактивни карти с данни за ориентиране по глобална позиционираща система, обновяването и поддръжката на този раздел се спира!

Обикновено разликата между координатите, получени чрез измерване с „туристически“ апарат, и тези, получени чрез наземна триангулация или аерофотоснимка, е не повече от 50 м. Особено забележим е този ефект при надморските височини - на много популярни туристически обекти те се различават от официалните поради грешки в измерването, но са в споменатия толеранс.

За представяне на географските координати са използвани три формата:

а) градуси десетично, например

                  42.68413

б) градуси,минути'секунди", например

                  42,43'44.6''

в) градуси,минути десетично, например

                  25,19.721'

Отговорността за верността на данните в този раздел е на предоставилите ги.

 

Беласица

Витоша

Влахина

Завалска планина

Конявска планина

Любаш

Люлин

Осогово

Плана

Пирин

Рила

Родопи

Руй

Славянка

Средна гора

Стара планина

 

 

Изпрати нови данни: e-mail