СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

Зимната планина и ние
Как са описани маршрутите
Дневник (14 април 2024)
Книга за гости

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Лавини през зимната маркировка
Данни за ориентиране по глобална позиционираща система (Допълнени на 27 януари 2009)

Връзки

ПЪТЕВОДИТЕЛ

Маршрутите са групирани около хижите, които се редуват от запад на изток и от север на юг; за маршрут между две хижи - причислен е към по-западната от двете.

ЗИМНИ МАРШРУТИ В РИЛА

1. х. Иван Вазов
1.1. Гьолечица - х. Иван Вазов (по Зелени рид)
1.2. ЦПШ - х. Иван Вазов (през вр. Мальовица)
1.3. х. Рилски езера - х. Седемте езера - х. Иван Вазов (през ез. Паниците и Раздела)
1.4. х. Скакавица/х. Рилски езера - Отовишки връх - х. Иван Вазов
1.5. х. Иван Вазов - вр. Кабул - рида Бор - гр. Сапарева баня
1.6. х. Иван Вазов - Черни връх - с. Бистрица
1.7. х. Иван Вазов - р. Бистрица - с. Бистрица
1.8. х. Иван Вазов - вр. Полич - гр. Дупница
1.9. х. Иван Вазов - вр. Полич - гр. Рила
1.10. х. Иван Вазов - рида Баучер - Рилски манастир
1.11. х. Иван Вазов - с. Самораново

2. х. Чакалица
2.1. х. Македония - х. Чакалица

3. ЦПШ
3.1. ЦПШ - х. Мальовица - з. Страшно езеро - з. Кобилино бранище
3.2. ЦПШ - вр. Мальовица - Рилски манастир
3.3. ЦПШ/Овнарско - Йончево езеро - м. Римски друм - з. Кобилино бранище
3.4. ЦПШ - з. БАК

4. х. Македония
4.1. х. Рибни езера - х. Македония
4.2. х. Македония - Царев връх - с. Бистрица
4.3. х. Грънчар - вр. Канарата - х. Македония
4.4. х. Македония - Предела

5. з. Кобилино бранище
5.1. с. Говедарци - х. Мечит - з. Кобилино бранище
5.2. з. Кобилино бранище - х. Рибни езера

6. х. Рибни езера
6.1. х. Грънчар - х. Рибни езера
6.2. х. Рибни езера - Рилски манастир
6.3. х. Рибни езера - рида Бричебор - Рилски манастир

7. вр. Мусала
7.1. х. Мусала - вр. Мусала
7.2. вр. Мусала - Трионите - Сфинкса - х. Мусала
7.3. вр. Мусала - вр. Алеко - вр. Ястребец
7.4. вр. Мусала - х. Грънчар
7.5. вр. Мусала - х. Заврачица
7.6. вр. Мусала - Маричини езера - х. Марица

8. х. Грънчар
8.1. х. Грънчар - х. Трещеник
8.2. х. Грънчар - х. Семково
8.3. х. Грънчар - Рилски манастир през р. Маринковица
8.4. х. Грънчар - Ропалишки циркус - х. Заврачица

9. х. Заврачица
9.1. х. Заврачица - х. Белмекен
9.2. х. Заврачица - Ситняково - Боровец
9.3. х. Заврачица - Черната скала - Боровец
9.4. х. Заврачица - спортна база Белмекен
9.5. х. Заврачица - р. Чавча - с. Костенец
9.6. х. Заврачица - р. Голям Ибър - с. Радуил

10. х. Белмекен
10.1. х. Белмекен - с. Костенец
10.2. х. Белмекен - вр. Белмекен

11. х. Христо Смирненски
11.1. х. Христо Смирненски - вр. Белмекен - х. Гургулица

ЗИМНИ МАРШРУТИ В ПИРИН

1. х. Яворов
1.1. х. Яворов - з. Кончето

2. з. Кончето
2.1. х. Вихрен - вр. Вихрен - з. Кончето
2.2. з. Кончето - Казаните - х. Бъндерица

3. х. Синаница
3.1. х. Вихрен - х. Синаница

4. х. Вихрен
4.1. х. Вихрен - з. Тевно езеро
4.2. х. Вихрен/х. Синаница - х. Сандански

5. х. Бъндерица
5.1. х. Бъндерица - Джамджиевия ръб - вр. Вихрен

6. з. Тевно езеро
6.1. з. Тевно езеро - х. Пирин
6.2. х. Демяница - з. Тевно езеро
6.3. х. Беговица - з. Тевно езеро

6.4. Тодорин връх – з. Тевно езеро

7. х. Безбог
7.1. х. Безбог - вр. Полежан

ЗИМНИ МАРШРУТИ В СТАРА ПЛАНИНА

Траверсът х. Добрила - вр. Ботев

Към началото